ម៉ាក់ម៉ាក់

ការហុចអាហារឱ្យកូនកាន់ញ៉ាំដោយខ្លួនឯង នាំមកនូវរឿង ៦ យ៉ាង ដែលស្មានមិនដល់!

ការដែល​ឲ្យ​កូនតូចៗ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​ចាប់​កាន់​អាហារ​ញ៉ាំ​ដោយ​ខ្លួនឯង ​គឺជា​រឿង​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​ការរៀនសូត្រ និង​ លូតលាស់​។ ដំបូង​ឡើយ ចូរ​រៀបចំ​អាហារ​តូចៗ​ដែល​អាច​ឲ្យ​កូន​អ្នក​ចាប់​កាន់​បាន នៅពេល​គេ​អាយុ​ចាប់ពី ៦​ខែ​ឡើង ដើម្បី​អាច​ឲ្យ​គេ​ចេះ​ពី​របៀប​ស្វែងយល់​ពី​អាហារ​ដែល​គេ​អាច​ញ៉ាំ​បាន​។ នៅពេល​គេ​ញ៉ាំ​អាហារ​ដែល​គេ​ចូលចិត្ត​កាន់តែច្រើន