កូវីដ

ដើម្បីអ្នកគាំទ្រ Ed Sheeran ប្រកាសធ្វើរឿងនេះភ្លាម ក្រោយតេស្តឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩

តារា​ចម្រៀង​សញ្ជាតិ​អង់គ្លេស Ed Sheeran កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លង​ទៅ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ភ្ញាក់ផ្អើល

ស្ថានការណ៍ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១១៦ នាក់ ជាសះស្បើយ ២៨៧ នាក់ ស្លា-ប់ ៩ នាក់ប៉ុណ្ណោះ

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីជំងឺ​កូវីដ-១៩ ​ឱ្យបានដឹងថា

ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ១២៨ ព្យាបាលជាសះស្បើយ ៣១៩ និង ស្លា-ប់ ០៩ នាក់

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យបានដឹងថា

ករណីអ្នកជំងឺកូវីដស្លា-ប់ចំនួន ១០ នាក់ថ្ងៃនេះ សុទ្ធតែ​ជាអ្នកមិន​បានចាក់​វ៉ាក់សាំង​

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានឱ្យដឹងថា ប្រទេសកម្ពុជា​បាន​បន្ត​រកឃើញជំងឺកូវីដ-១៩

ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លង ១៤៤ នាក់ ជាសះស្បើយ ២៧៥ នាក់ ស្លា-ប់ ១០ នាក់

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីជំងឺ​កូវីដ-១៩ ​ឱ្យបានដឹងថា

ស្ថានការណ៍ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៤៨ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១១ នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីជំងឺ​កូវីដ-១៩

ថ្ងៃនេះ ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៥១ នាក់ ជាសះស្បើយ ៣៦៦ នាក់ ស្លាប់ ១១ នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីជំងឺ​កូវីដ-១៩

ថ្ងៃនេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៧៥ នាក់ ឯស្លាប់ ១១ នាក់ មាន ៨ នាក់ អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង

ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីជំងឺ​កូវីដ-១៩

ធូរស្បើយបន្តិច! ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងកូវីដត្រឹម ១៩៥ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ១២ នាក់

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីជំងឺ​កូវីដ-១៩

ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ចំនួន ២៥៨ និងព្យាបាលជាសះស្បើយដល់ ៤០៥ នាក់

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីជំងឺកូវីដ-១៩